Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna"
Ogłoszenieart. 40 - Ogloszenie - przebudowa drogi pow. K-na - Kroscienko Wyzne w Korczynie.pdf (337467 B)2014-05-30
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna”
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - przebudowa drogi pow. K-na - Kroscienko Wyzne w Korczynie.doc (293376 B)2014-05-30
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, opis techniczny)2014-05-30
OpisDokumentacja znajduje się na stronie www.korczyna.pl w zakładce Przetargi i ogłoszenia - > Zamówienia publiczne

lub bezpośrednio pod adresem:

korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2014/Przetargi/Drogi/Akacjowa/Dokumentacja%20przebudowa%20drogi%20pow.%20K-na%20-%20Kroscienko%20Wyzne%20w%20Korczynie.zip
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «