Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha
Ogłoszeniewykaz Korczyna 2622-2.pdf (366433 B)2014-06-10
OpisWójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00112072/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «