Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje”
OgłoszenieeKorczyna - ogloszenie o wyborze oferty.jpg (601133 B)2014-06-16
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 4354080, fax 13 4354096 przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «