Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie”
Ogłoszenieart. 40 - Ogloszenie - dostawa wyposaz. Dworek Szeptyckiego.pdf (411023 B)2014-07-11
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie”
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - dostawa wyposazenia Dworek Szeptyckiego - Korczyna.docx (72567 B)2014-07-11
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «