Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia - rejon I”
Ogłoszenieart.40 - zimowe utrzym. drog Kombornia - rejon I 2015.doc (75264 B)2014-12-02
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia – rejon I”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Kombornia - rejon I - 2015.doc (238080 B)2014-12-02
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja - zim. utrzym. drog Kombornia - rejon I - 2015.doc)Czapor Rafał2014-12-02 13:41
2Dodano załącznik Ogłoszenie (art.40 - zimowe utrzym. drog Kombornia - rejon I 2015.doc)Czapor Rafał2014-12-02 13:40
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «