Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
Ogłoszenieart. 40 - zimowe utrzym. drog Czarn. Weglowka. 2015r..doc (80896 B)2015-01-09
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Czarnorzeki Wegl. - 2014.doc (263680 B)2015-01-09
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja - zim. utrzym. drog Czarnorzeki Wegl. - 2014.doc)Czapor Rafał2015-01-09 10:22
2Dodano załącznik Ogłoszenie (art. 40 - zimowe utrzym. drog Czarn. Weglowka. 2015r..doc)Czapor Rafał2015-01-09 10:22
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «