Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Krasna 151/6
Ogłoszeniewykaz Krasna 12-01-2015.pdf (362028 B)2015-01-12
OpisWójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014r., poz. 518 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Krasna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 151/6 o powierzchni 0,15 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00066966/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «