Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów”
Ogłoszenieart. 40 - Rozbudowa budunku Zesplu Szkol w Korczynie.doc (121344 B)2015-01-13
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Rozbudowa budynku Zespolu Szkol w Korczynie.doc (348160 B)2015-01-13
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, STWiOR)Dokumentacja - Rozbudowa budunku Zesplu Szkol w Korczynie.zip (6383440 B)2015-01-13
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «