Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie – Leszczyny"
Ogłoszenieart. 40 - Budowa kanalizacji sanitarnej Korczyna - Leszczyny.doc (118272 B)2015-02-18
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie – Leszczyny”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KORCZYNIE Leszczyny.docx (82615 B)2015-02-18
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, SST, projekt budowlany) - kliknij tu aby pobrać2015-02-18
Opis<- Aby pobrać dokumentację należy kliknąć link po lewej stronie
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «