Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha
OgłoszenieII przetarg Korczyna 2617-2.docx (14000 B)2015-02-20
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00112072/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych. Pierwszy przetarg wyznaczony był na dzień 12 lutego 2015r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «