Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17
OgłoszenieIV przetarg Korczyna 543-17.docx (14165 B)2015-03-09
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha, stanowiącej własność Gminy Korczyna, objętej księgą wieczystą KS1K/00093850/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych. Poprzednie przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się 12 czerwca 2014r., 11 września 2014r. i 14 listopada 2014r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «