Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
Ogłoszenieart. 40 - Odbior transport i zagospodar odpadow komunaln.doc (154624 B)2015-04-16
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaS P E C Y F I K A C J A odpady 2015.docx (83925 B)2015-04-16
Opis
Załącznik nr 11 do SIWZ - Umowa wykonawczaumowa wykonawcza odpady 2015.pdf (4530550 B)2015-04-16
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «