Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadań pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kombornia i Iskrzynia"
Ogłoszenieart. 40 - Przebudowa drog gminnych - Iskrzynia Kombornia.doc (126464 B)2015-04-21
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.
1. Przebudowa drogi gminnej Iskrzynia – Budzyń (ul. Szkolna) Nr 114848R dz. nr ewid. 387/2 i cz. 512/3 w km 0+000 – 0+550 w miejscowości Iskrzynia.
2. Przebudowa drogi gminnej Kombornia – wieś nr 114841R dz. nr ewid. 1023, cz. 1019 w km 0+000 - 0+200 – 0+500 - 1+080 w miejscowości Kombornia
3. Przebudowa drogi gminnej Kombornia – wieś nr 114841R dz. nr ewid. 1023, cz. 1019 w km 0+200 – 0+500 w miejscowości Kombornia.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSPECYFIKACJA - przebudowa drog - Kombornia Iskrzynia.doc (337920 B)2015-04-21
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, projekt) - kliknij tu aby pobrać2015-04-21
OpisDokumentacja (przedmiar robót, projekt techniczny)
<- kliknij aby pobrać
lub na stronie www.korczyna.pl zakładka "Przetargi i ogłoszenia" -> "Zamówienia publiczne"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «