Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna"
Ogłoszeniewyjasnienie siwz przebudowa.doc (71680 B)2015-06-09
OpisNa podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ Zamawiający uzupełnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna" o przedmiar robót na wykonanie drogi gminnej nr ewid. dz. 691 Krasna – koło sklepu w km 0+000 – 0+205 w miejscowości Krasna.
Przedmiar robótKrasna k.pdf (83069 B)2015-06-09
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «