Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetragu na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR"
Ogłoszenieart. 40 - Przebudowa pomieszczen budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom SENIOR-WIGOR.doc (122368 B)2015-08-07
OpisOgłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR".
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Przebudowa pomieszczen budynku SENIOR-WIGOR.doc (348160 B)2015-08-07
Opis
Dokumentacja przetargowa (przedmiar robót, STWiOR)2015-08-07
OpisDokumentacja do pobrania na stronie www.korczyna.pl
Przetargi i ogłoszenia -> Zamówienia publiczne

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «