Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu „Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2"
OgłoszenieOgloszenie OSP Kombornia.docx (23684 B)2015-08-27
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ OSP Kombornia.docx (57624 B)2015-08-27
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «