Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedażywykaz nieruchomosci Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedazy - Korczyna 545-1 2569-6 543-9.pdf (282079 B)2015-09-10
OpisWójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014, poz.518 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działki o nr ewid. 545/1, 2569/6, 543/9, o łącznej powierzchni 0,079 ha, objętą księgą wieczystą nr KS1K/00093850/4 oraz księgą wieczystą KS1K/00071655/7 prowadzonymi przez Sad Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «