Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
OgłoszenieART. 40 - DOSTAWA WYPOSAZENIA SENIOR - WIGOR.pdf (437172 B)2015-09-23
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - dostawa wyposazenia Domu SENIOR -WIGOR.doc (356352 B)2015-09-23
Opis
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótKorczyna Senior-Wigor wyposazenie ST.pdf (306709 B)2015-09-23
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «