Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
OgłoszenieOgloszenie eKorczyna.pdf (397009 B)2015-10-09
OpisPrzedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań wykonawcy w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 2. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie w jednostkach podległych samorządowi na terenie Gminy Korczyna 80 zestawów komputerowych (komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i monitorami) i 8 drukarek wraz z podłączeniem do sieci Internet z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów. 3. Adaptacja pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem wraz z wykonaniem prac instalacyjnych oraz dostawą niezbędnych materiałów i wyposażenia. W szczególności do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało pełnienie roli tzw. Operatora Wykonawczego, oraz dostawcy zestawów komputerowych i drukarek w ramach realizacji przedmiotowego Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikamieKorczyna - SIWZ i zalaczniki.zip (5010046 B)2015-10-09
OpisSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (eKorczyna - SIWZ i zalaczniki.zip)Czapor Rafał2015-10-09 16:11
2Dodano załącznik Ogłoszenie (Ogloszenie eKorczyna.pdf)Czapor Rafał2015-10-09 16:09
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «