Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
Ogłoszenieart. 40 - kredyt bankowy - 2015.pdf (360118 B)2015-11-06
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniasiwz - kredyt 2015.doc (180736 B)2015-11-06
Opis
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości załączonej do projektu Uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2015r. prognozy kwoty długuuchwala RIO w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf (824599 B)2015-11-06
Opis
Uchwała Rady Gminy Korczyna o zaciągnięciu kredytu długoterminowegouchwala_VIII-75-15 - kredyt.pdf (30322 B)2015-11-06
Opis
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Korczyna kredytu długoterminowego w kwocie 1 738 046,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczekopinia RIO - kredyt.pdf (2743600 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roksprawozdanie z wykonania budzetu za 2014.pdf (6673775 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rinformacja z wykonania budzetu za I polrocze 2015.pdf (5381073 B)2015-11-06
Opis
Budżet Gminy Korczyna na 2015 rok 2015-11-06
OpisBudżet do pobrania w linku lub pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2015/Kredyt/uchwala_II-9-14%20budzet%202015.pdf
Sprawozdanie Rb – NDS za 2014 rokRB NDS za 2014 r. .pdf (180926 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie Rb – NDS za III kwartały 2015RBNDS za III kw 2015.pdf (175867 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie Rb – Z za 2014 rokRBZ za 2014 r..pdf (103171 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie Rb – Z za III kwartały 2015rRBZ za III kw 2015.pdf (100086 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie RB-N za 2014 rokRBN za 2014.pdf (263588 B)2015-11-06
Opis
Sprawozdanie RB-N za III kwartały 2015rRBN za III kw 2015.pdf (264071 B)2015-11-06
Opis
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014ruchwala RIO IX-14-2015 w sprawie sprawozdania WG z wykonania budzetu za 2014r.pdf (1553608 B)2015-11-06
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «