Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska”
Ogłoszenieart. 40 - zimowe utrzymanie drog - Kombornia rejon II i Wola Komb. 2.doc (82432 B)2015-12-15
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska”
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja - zimowe utrzymanie Kombornia -rejon II i Wola komborska 2.doc (258048 B)2015-12-15
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «