Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016 r." : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016 r." : Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 - do konsultacji : Informacja dla mieszkańców Gminy Korczyna - zmiana godzin pracy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego” : Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korczyna w 2014 r. : Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego” : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna w roku 2015 : Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna : Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku : Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - do konsultacji : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015roku : Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego” : Ogłoszenie o zakończeniu sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. : Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie : Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego” : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna : Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Korczyna  : Obwieszczenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r" : Obwieszczenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości : Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r" : Projekt uchwały Rady Gminy Korczyna w sprawie uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok : Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. pn. Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego : Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. pn. Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna : Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna : Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych : Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2013 rok : Ogłoszenie konkursu na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie” w 2013 roku” : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Korczyna 5” : Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego : Informacja dla mieszkańców dot. uruchomienia punktu informacyjnego "Infokiosk multimedialny".
Liczba pozycji: 40
1.Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2.Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016 r."
3.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
4.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016 r."
5.Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 - do konsultacji
6.Informacja dla mieszkańców Gminy Korczyna - zmiana godzin pracy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
7.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
8.Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korczyna w 2014 r.
9.Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
10.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna w roku 2015
11.Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
12.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
13.Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku
14.Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - do konsultacji
15.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
16.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015roku
17.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
18.Ogłoszenie o zakończeniu sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.
19.Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie
20.Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
21.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
22.Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Korczyna
23.Obwieszczenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
24.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
25.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r"
26.Obwieszczenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
27.Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
28.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r"
29.Projekt uchwały Rady Gminy Korczyna w sprawie uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
30.Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. pn. Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego
31.Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. pn. Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego
32.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
33.Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
34.Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych
35.Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2013 rok
36.Ogłoszenie konkursu na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie” w 2013 roku”
37.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych
38.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Korczyna 5”
39.Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
40.Informacja dla mieszkańców dot. uruchomienia punktu informacyjnego "Infokiosk multimedialny".
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «