Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych
Treść ogłoszeniaGOPS - otwarty konkurs ofert na realizacje uslug opiekunczych.pdf (2413948 B)2012-12-03
OpisWójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski – świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «