Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Treść ogłoszeniakonkurs na realizacje zadan z pomocy spolecznej.pdf (193396 B)2013-11-28
OpisNa podstawie art. 25 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Wójt Gminy Korczyna
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski - świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «