Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r"
Treść ogłoszeniadowoz niepelnosprawnych w 2014r.pdf (179442 B)2013-11-28
OpisWójt Gminy Korczyna
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu
Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Wójt Gminy Korczyna ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16” w 2014 roku – trasa dowozu 72 km dziennie.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «