Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Treść ogłoszeniaogloszenie - wybror oferty - na 2014 GOPS.pdf (190983 B)2013-12-23
OpisOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «