Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
OgłoszenieOgloszenie - organizacja wypoczynku 2014.doc (61952 B)2014-03-26
OpisWójt Gminy Korczyna
Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami) i uchwały Nr XXXI/327/13 z Rady Gminy Korczyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz uchwały nr XXXII/332/14 Rady Gminy Korczyna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 roku zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”.
ZałącznikZal. Nr 1 - Oferta - organizacja wypoczynku 2014.doc (53248 B)2014-03-26
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «