Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
Ogłoszenieogloszenie sport konkurs - 2015.doc (49664 B)2015-01-28
OpisWójt Gminy Korczyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2007r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 27, 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz UCHWAŁY Nr III/16/10 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Korczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE KORCZYNA
Wniosekwniosek sport 2015.doc (64000 B)2015-01-28
Opis
Rozliczenie dotacjirozliczenie sport 2015.doc (50688 B)2015-01-28
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «