Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”
OgłoszenieOgloszenie o wypoczynku - konkurs ofert 2015 r.pdf (298308 B)2015-04-21
OpisWójt Gminy Korczyna

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118,
z późn. zmianami) i uchwały Nr II/7/14 z Rady Gminy Korczyna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Korczyna
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz uchwały nr III/21/15 Rady Gminy Korczyna
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2015 roku zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego”.
ZałącznikZal. Nr 1 - Oferta.doc (48640 B)2015-04-21
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «