Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw
Liczba pozycji: 13
1.Gospodarka nieruchomościami
2.Gospodarka przestrzenna
3.Potwierdzenie własnoręczności podpisu
4.Potwierdzenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem
5.Sprawy wojskowe
6.Testament
7.Podatki i opłaty od osób prawnych
8.Rozliczenia komunalne
9.Rolnictwo
10.Ewidencja ludności
11.Urząd Stanu Cywilnego
12.Podatki
13.Ewidencja działalności gospodarczej
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «