Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Testament
Rak ElżbietaSekretarz
AdresPok. nr 16 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 116
Sporządzenie testamentu------------------ ( B)2005-06-14
OpisSpadkodawca może sporządzić testament w kilku możliwych formach:
1) w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą,
2) w formie aktu notarialnego,
3) w obecności dwóch świadków oświadczy swoją wolę ustnie wobec sekretarza gminy. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków.

WYMAGANIA
Celem sporządzenia testamentu w formie protokołu, osoba powinna zgłosić się w pok. nr 16 Urzędu Gminy wraz z dowodem osobistym.
Świadkowie również powinni posiadać dowody osobiste.
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
1/ kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
2/ niewidomy, głuchy lub niemy,
3/ kto nie może czytać i pisać,
4/ kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
5/ skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
6/ osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść,
7/ małżonek osoby oświadczającej ostatnią wolę, krewni, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

OPŁATY
22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie testamentu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «