Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Potwierdzenie własnoręczności podpisu
Uzyskanie potwierdzenia własnoręczności podpisu------------------ ( B)2003-09-19
OpisCelem uzyskania potwierdzenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, np. oświadczeniem, upoważnieniem lub innym dokumentem należy zgłosić się osobiście wraz z dowodem osobistym w pok. nr 12, 14 lub 16 Urzędu Gminy.
Podpis należy złożyć w obecności Wójta, Zastępcy Wójta lub Sekretarza Gminy.
Opłata skarbowa wynosi 9 zł i jest wnoszona na kwit w kasie Urzędu Gminy /pok. nr 5/ lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «