Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Potwierdzenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem
Potwierdzenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem------------------ ( B)2003-09-19
OpisPotwierdzenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem uzyskać można w pok. nr 12, 14 lub 16 Urzędu Gminy.
Należy przedłożyć oryginał dokumentu, z którego była wykonana kserokopia.
Opłata skarbowa:
5 zł - opłata wnoszona na kwit w kasie Urzędu Gminy /pok. nr 5/ lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «