Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Gospodarka nieruchomościami
Kałamucka KatarzynaReferent
AdresPok. nr 15 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 115
Rozgraniczenie nieruchomości------------------ ( B)2003-12-17
OpisPostępowanie rozgraniczeniowe wszczyna się na wniosek i koszt właściciela nieruchomości zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r, Nr 100, poz. 1086)

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:
- opis spornych granic z podaniem właścicieli i numerów działek podlegających rozgraniczeniu,
- wypis z rejestru ewidencji gruntów,
- wskazanie uprawnionego geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

UWAGI
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu, Wydział Cywilny w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Korczynie.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «