Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Rejestry, ewidencje
Liczba pozycji: 10
1.Rejestr uchwał Rady Gminy
2.Rejestr interpelacji i wniosków radnych
3.Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
4.Ewidencja pracowników
5.Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
6.Rejestr instytucji kultury
7.Ewidencja ludności
8.Rejestr wyborców
9.Ewidencja działalności gospodarczej
10.Ewidencja podatników
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «