Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Oświadczenia majątkowe

Wójt gminy - rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2014 r. :  Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2014 r. : Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2014 r. : Radni - 2014 r. : Kierownik GZEAS w Korczynie - objęcie stanowiska : Radni - rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 : Wójt gminy - zakończenie kadencji : Radni - zakończenie kadencji : Radni - 2013 r. : Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2013 r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2013 r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2013 r. : Radni - 2012 r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2012 r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2012 r. : Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2012 r. : Przewodniczący Rady - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 : Wójt gminy - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 : Przewodniczący Rady - 2010 r. : Wójt gminy - 2010 r. :  Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2011r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2011r. : Kierownictwo Urzędu Gminy Korczyna : Radni - 2011 r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2010r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2010r. : Skarbnik Gminy - 2010r. : Sekretarz Gminy - 2010r. : Z-ca wójta - 2010r. : Radni - 2010r. : Skarbnik Gminy - odwołanie ze stanowiska i powołanie na stanowisko : Wójt gminy - zakończenie kadencji 2010r.  : Przewodniczący Rady - zakończenie kadencji 2010r. : Radni - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 : Radni - zakończenie kadencji 2010r. : Radni - 2009r. : Z-ca wójta - 2009r.  :  Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2009r. : Sekretarz Gminy - 2009r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2009r. : Skarbnik Gminy - 2009r. : Przewodniczący Rady Gminy - 2009r. : Wójt Gminy - 2009r. : Przewodniczący Rady Gminy - 2008r. : Radni - 2008r. : Wójt gminy - 2008r. : Skarbnik Gminy - 2008r. : Z-ca wójta - 2008r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2008r. : Sekretarz Gminy - 2008r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2008r. : Wójt Gminy - zakończenie kadencji : Wójt Gminy - rozpoczęcie kadencji : Wójt Gminy - 2007r. : Z-ca Wójta Gminy - 2007r. : Sekretarz Gminy - 2007r. : Skarbnik Gminy - 2007r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2007r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2007r. : Radni - 2007r. : Przewodniczący Rady Gminy - 2007r. : Radni - 2006r. : Przewodniczący Rady Gminy - 2006r. : Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2006r. : Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych - 2006r. : Skarbnik Gminy - 2006r. : Sekretarz Gminy - 2006r. : Z-ca Wójta Gminy - 2006r. : Wójt Gminy - 2006r. : Radni - rozpoczęcie kadencji : Przewodniczący Rady Gminy - zakończenie kadencji : Radni - zakończenie kadencji
Liczba pozycji: 73
1.Wójt gminy - rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
2.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2014 r.
3. Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2014 r.
4.Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2014 r.
5.Radni - 2014 r.
6.Kierownik GZEAS w Korczynie - objęcie stanowiska
7.Radni - rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
8.Wójt gminy - zakończenie kadencji
9.Radni - zakończenie kadencji
10.Radni - 2013 r.
11.Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2013 r.
12.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2013 r.
13.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2013 r.
14.Radni - 2012 r.
15.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2012 r.
16.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2012 r.
17.Wójt Gminy Korczyna, zastępca wójta, skarbnik i sekretarz gminy - 2012 r.
18.Przewodniczący Rady - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
19.Wójt gminy - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
20.Przewodniczący Rady - 2010 r.
21.Wójt gminy - 2010 r.
22. Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2011r.
23.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2011r.
24.Kierownictwo Urzędu Gminy Korczyna
25.Radni - 2011 r.
26.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2010r.
27.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2010r.
28.Skarbnik Gminy - 2010r.
29.Sekretarz Gminy - 2010r.
30.Z-ca wójta - 2010r.
31.Radni - 2010r.
32.Skarbnik Gminy - odwołanie ze stanowiska i powołanie na stanowisko
33.Wójt gminy - zakończenie kadencji 2010r.
34.Przewodniczący Rady - zakończenie kadencji 2010r.
35.Radni - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
36.Radni - zakończenie kadencji 2010r.
37.Radni - 2009r.
38.Z-ca wójta - 2009r.
39. Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2009r.
40.Sekretarz Gminy - 2009r.
41.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2009r.
42.Skarbnik Gminy - 2009r.
43.Przewodniczący Rady Gminy - 2009r.
44.Wójt Gminy - 2009r.
45.Przewodniczący Rady Gminy - 2008r.
46.Radni - 2008r.
47.Wójt gminy - 2008r.
48.Skarbnik Gminy - 2008r.
49.Z-ca wójta - 2008r.
50.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2008r.
51.Sekretarz Gminy - 2008r.
52.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2008r.
53.Wójt Gminy - zakończenie kadencji
54.Wójt Gminy - rozpoczęcie kadencji
55.Wójt Gminy - 2007r.
56.Z-ca Wójta Gminy - 2007r.
57.Sekretarz Gminy - 2007r.
58.Skarbnik Gminy - 2007r.
59.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - 2007r.
60.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2007r.
61.Radni - 2007r.
62.Przewodniczący Rady Gminy - 2007r.
63.Radni - 2006r.
64.Przewodniczący Rady Gminy - 2006r.
65.Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych - 2006r.
66.Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych - 2006r.
67.Skarbnik Gminy - 2006r.
68.Sekretarz Gminy - 2006r.
69.Z-ca Wójta Gminy - 2006r.
70.Wójt Gminy - 2006r.
71.Radni - rozpoczęcie kadencji
72.Przewodniczący Rady Gminy - zakończenie kadencji
73.Radni - zakończenie kadencji
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «