Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Pomoc publiczna
Liczba pozycji: 2
1.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego, ulgi z tytułu nabycia gruntu w 2014r.)
2.Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie powyżej 500zł
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «