Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Plany i programy
Liczba pozycji: 6
1.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 - 2022
2.Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 - 2016
3.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok
4.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
5.Plan Rozwoju Wsi Czarnorzeki
6.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004 - 2013
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «