Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wyd. dec. środ. w sprawie przed. pn. „Rozszerzenie zakresu koncesji nr 48/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Węglówka uzyskiwanych w trakcie wydobycia ropy naftowej”
Treść ogłoszeniazaw o wydaniu decyzji.pdf (131154 B)2011-12-19
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «