Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW”
Treść obwieszczeniaobwieszczenie o srodowiskowym postepowaniu stodolka.pdf (208855 B)2012-01-24
OpisMając na uwadze, że na podstawie postanowienia Wójta Gminy Korczyna z dnia 5 stycznia 2012r. znak: GK-6220.13.2011, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zawiadamia, że w dniu 14 września 2011r. wpłynął wniosek Marka Stodółki zam. Korczyna ul. Podzamcze 14 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW” na działce o nr ewid. 10/3 w miejscowości Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «