Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wyd. dec. o środ. uwar. zgody na realizację przedsięwz. pn. „Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy” na działce nr ewid. 655/28 w Korczynie
Treść obwieszczeniaobwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (63427 B)2012-02-09
OpisWójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 31 stycznia 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy” na działce nr ewid. 655/28 w miejscowości Korczyna”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «