Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Treść obwieszczeniaobwieszczenie wszczecie poszukiwania ropy i gazu.pdf (139235 B)2012-05-22
OpisNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, w imieniu której działa pełnomocnik Mariusz Słyś w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2001/p” w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6.500m.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «