Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska"
Treść obwieszczeniaobwieszczenie decyzja wodociag 21-06-2012.pdf (94051 B)2012-06-22
OpisNa podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Korczyna, w imieniu której działa pełnomocnik Marcin Jarosz na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03.01.2012r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska” na działkach określonych w załączniku nr 1.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «