Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw.o wydanych postanowieniach dot. przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
Treść obwieszczeniaObw. o wydanych postanowieniach dot. przedsiewziecia pn. Poszukiwanie i rozpoznawanie zloz ropy naftowej i gazu ziemnego.pdf (53482 B)2012-07-19
OpisOBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO,

WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA FUNDACJI „CZYSTEJ ENERGII” DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PRAWACH STRONY,

WYDANIU ZAWIADOMIENIA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «