Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wyd. opinii przez RDOŚ w Rzeszowie o konieczności przepr. oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
Treść obwieszczeniaobwieszczenie rdos 10-12-2012.pdf (136872 B)2012-12-12
OpisNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) i art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, w imieniu którego działa pełnomocnik Maciej Nowakowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1.000 m, celem przedłużenia koncesji „Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p”.

Wójt Gminy Korczyna zawiadamia strony postępowania
o wydaniu w dniu 30 listopada 2012r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii o konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «