Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przeds. polegającego na: "Przebudowie linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową (...)"
Treść ogłoszeniaprzebudowa linii 110kV 16-10-2013.pdf (327851 B)2013-10-21
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «