Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka”
Treść ogłoszeniaobwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsiewziecia pn. Rozbudowa instalacji do zatlaczania wody zlozowej Kopalnia Weglowka.pdf (256697 B)2013-11-29
OpisNa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) w zw. z art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z wnioskiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, reprezentowanego przez Marka Hanusa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka” na działkach o nr ewid. 731/1, 735, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 789, 790, 791, 799, 800, 801, 802, 803, 815/1, 815/2, 825, 826, 835, 833, 834, 838/1, 847/1, 852, 862, 858, 874/1, 874/2, 879, 894, 895, 898, 899, 915/1, 916, 922, 923, 962, 963, 966/2, 965, 966/2, 965, 966/3, 998, 999, 827, 990, 1000, 1001, 1010, 1011, 1016, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1031, 1034, 1035, 1036, 1041, 1043/2, 1043/3, 1044, 1045, 1046/7, 1046/8, 1048 w miejscowości Węglówka.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «