Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022”
ObwieszczenieObwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia programu ochrony srodowiska.docx (14683 B)2014-09-16
OpisNa podstawie art. 8 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) Gmina Korczyna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «