Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie
ObwieszczenieObwieszczenie RDOS Budowa tymczasowego skladowiska wypalonego paliwa jadrowego oddalonego 11 km na zachod Czarnobylskiej Elektrowni Jadrowej na Ukrainie.pdf (654369 B)2015-03-06
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przedłożeniu do wglądu części Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «