Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłącza energetycznego zalicznikowego oraz indywidualnego żurawia pompowego na istniejącym odwiercie Węglówka – 187”
Obwieszczenieobwieszczenie Weglowka 187.pdf (208289 B)2015-04-30
OpisNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), w związku z wnioskiem PGNiG S.A. Oddział Sanok, reprezentowanym przez Mieczysława Jakiel w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłącza energetycznego zalicznikowego oraz indywidualnego żurawia pompowego na istniejącym odwiercie Węglówka – 187” na działkach o nr ewid. 904, 905, 906, 925, 927 położonych w miejscowości Węglówka,
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «